مطالب پیشنهادی

ارتباطات و رسانه

تلفن

هنگامی که در فنلاند خط اشتراک تلفن خریداری می کنید، شماره تلفن فنلاندی به شما داده می شود. خیلی شرکت ها خط اشتراک تلفن می فروشند. هنگامی که خط اشتراک تلفن باز می کنید، باید شماره شناسائی شخصی و آدرس در فنلاند داشته باشید. علاوه بر این معمولاً باید اطلاعات در مورد پرداخت قبض ها نیز ارائه دهید، یعنی اطلاعاتی در این مورد که قبض های خود را پرداخت کرده اید و سابقه اعتباری بدی ندارید. در غیر این صورت باید برای خط اشتراک تلفن خود پیش پرداخت بپردازید.

می توانید خط اشتراک تلفن پیش پرداخت شده (Pre-paid) نیز خریداری نمائید. در این صورت نیازی به شماره شناسائی شخصی و آدرس در فنلاند ندارید. در کارت خط اشتراک تلفن پیش پرداخت شده از پیش مقدار مشخصی اعتبار شارژ شده است که می توان با استفاده از آن تلفن زد. خط اشتراک تلفن پیش پرداخت شده را می توان از جمله از کیوسک های ار (R-kioski)، سوپر مارکت ها یا از اینترنت خریداری نمود.

هنگامی که با تلفن با خارج از کشور تماس می گیرید، بهتر است تحقیق کنید که با استفاده از چه پیش شماره ای می توان با قیمت مناسب تر تلفن زد. شرکت های زیادی برای تماس با خارج از کشور پیش شماره با قیمتی مناسب در اختیار می گذارند. توجه داشته باشید که قیمت مکالمه تلفنی همیشه بستگی به این دارد که با چه کشوری تماس می گیرید. تحقیق کنید که مناسب ترین قیمت برای شما کدام است.

اینترنت

خیلی از مسائل را می تواند در فنلاند با استفاده از تلفن انجام داد. مسائل مربوط به مسئولین اداری و شرکت ها را اغلب می توان از طریق صفحات اینترنتی آنها انجام داد. بهتر است که هر چه زودتر پس از مهاجرت به فنلاند برای خود خط اینترنت تهیه کنید.

پس از قرارداد با شرکت خدمات اینترنتی، خط اینترنت به خانه تان کشیده می شود. پیش از بستن قرارداد بهتر است که قیمت های شرکت های خدمات اینترنتی را با هم مقایسه کنید. شرکت های زیادی در فنلاند فعالیت دارند که خطوط ارتباط اینترنتی متفاوتی ارائه می دهند. این شرکت ها را می توانید از موتور جستجوگر و نوشتن “internetliittymä” در نوار مربوطه، بیابید. نرخ ارتباطات بسیار متفاوت می باشند.

اگر کارت کتابخانه داشته باشید، در کتابخانه ها می توانید به طور رایگان نیز از اینترنت استفاده نمائید. کارت کتابخانه را می توان به طور رایگان از کتابخانه تهیه نمود. در برخی کافی شاپ ها نیز مشتریان می توانند از اینترنت استفاده کنند.

منبع


سایت ها و لینک ها

نام نویسنده : admin
نظرات : 0
تاریخ انتشار :

15.05.2020