مطالب پیشنهادی

 • اقامت دائم و تابعیت فنلاند

  تابعیت فنلاند با اجازه اقامت فنلاند فرق داشته و دو موضوع متفاوت هستند.

  مقیم فنلاند

  شما می توانید اقامت دایم فنلاند را بگیرید اگربه مدت 4 سال پیوسته در فنلاند با ویزای نوع A که ویزای کاری است زندگی کرده اید. برای دانشجویانی که بخشی از اجازه اقامت آنها ویزای دانشجویی یعنی نوع B بوده است قوانین متفاوت است

  تابعیت فنلاند

  لازمه دریافت تابعیت فنلاند توسط درخواست آن، این است که:

  – بتوانید بصورت قابل اعتمادی هویت خود را روشن سازید. حداقل 18 سال داشته یا دارای ازدواج رسمی باشید.

  – طول مدت زمان سکونت شما در فنلاند به حد مورد نیاز رسیده باشد، طول این مدت زمان بستگی به شرایط شما داشته و بطور معمول حداقل 4 الی 7 سال است.

  – مرتکب هیچ جرمی نشده باشید.

  – سابقه عدم پرداخت مواردی چون مالیات، قبضهای جریمه، نفقه یا قبضهای بیمارستان را نداشته باشید.

  – می توانید روشن کنید که چگونه مخارج زندگی خود را در فنلاند تامین می کنید.

  – زبانهای فنلاندی یا سوئدی یا زبان اشاره فنلاندی یا سوئدی فنلاندی را حداقل، در حد رضایت بخشی بلد باشید.

  – برای دانشجویانی که با ویزای B در فنلاند بوده اند مدت اقامت آنها به صورت هر سال مدت 6 ماه به عنوان ویزای A تلقی شده و اگر ویزای آنها پیوسته باشد بعد از 4 سال ویزای A می توانند با گذراندن زبان فنلاندی درخواست تابعیت یا پاسپورت کنند.

  درخواست تابعیت خود را می توانید از طریق اینترنت و به کمک سرور Enter Finland -palvelu انجام دهید. فرم درخواست را از طریق این سرورتکمیل کرده و مدارک لازم را ضمیمه آن کنید. حداقل مدارکی که برای انجام این درخواست نیاز دارید عبارتند از:

  – مدرک شناسایی دارای اعتبار

  – مدرکی که نشانگر وضعیت مهارت زبانی شما باشد.

  – مدارکی که نشانگر وضعیت امرار معاش شما هستند.

  – در عین حال هزینه های مربوط به رسیدگی به درخواست را نیز بپردازید.

  تا سه ماه بعد از تکمیل درخواست خود از طریق این سرور مهلت دارید که با معرفی خود به درخواست مذکور اعتبار دهید. با اداره مهاجرین از طریق وب سایت این اداره جهت مراجعه حضوری وقت بگیرید. هنگام مراجعه به این اداره مدارک شناسایی خود و نسخه اصلی مدارک پیوست درخواست را بهمراه داشته باشید.

  اگر برای فرزند خود نیز درخواست تابعیت می نمایید، در این صورت فرزند خود را نیز همراه خود به این اداره ببرید.

  بعد از تکمیل درخواست بخاطر داشته باشید که حساب کاربری خود را از طریق سرور Enter Finland -palvelu پیگیری کنید. چنانکه اداره مهاجرین مدارک و توضیحات بیشتری از شما بخواهد، در باره آن دراین سرور برای شما پیغام می آید. اگر مدارک درخواست شده را بموقع ارسال نکنید، ممکن است که به درخواست شما جواب منفی داده شود. در صورتیکه درمورد درخواست شما تصمیم گیری شود، در باره آن به شما اطلاع داده می شود.

  اگرنمی توانید یا بلد نیستید که درخواست خود را بصورت الکترونیکی انجام دهید، می توانید تابعیت خود را با تکمیل برگه کاغذی مربوط به آن نیز درخواست کنید. برگه درخواست را از وب سایت اداره مهاجرت پرینت کنید و آن را تکمیل کنید. برگه درخواست تکمیل شده همراه با مدارک پیوست آن را شخصا به مرکز خدمات اداره مهاجرت ببرید. اطلاعات بیشتر درباره درخواست تابعیت و مسائل دیگر مربوط به آن را می توانید از سایتهای اینترنتی اداره کل امور مهاجرین دریافت کنید.

  منبع


  لینک ها و سایت ها

  نام نویسنده : admin
  نظرات : 0
  تاریخ انتشار :

  15.05.2020