مطالب پیشنهادی

پلیس

وظایف پلیس در فنلاند

از جمله وظایف پلیس تضمین نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از جرائم و پیگیری و روشن ساختن آنها می باشد.

الف) بررسی جرایم

مسئولیت پیگیری جرایم و اقدام به تبعیض قانونی در فنلاند، بر عهده پلیس می باشد. شکایت خود را می توانید از طریق تماس تلفنی، فاکس، سایتهای اینترنتی پلیس و یا مراجعه شخصی به اداره پلیس، انجام دهید. اگر پلیس به صورت گرفتن جرم شک کند، تحقیقات خود را آغاز می کند.

ب) پاسپورت ها

صدور پاسپورت برای اتباع فنلاندی، توسط پلیس صادر می شود. درخواست پاسپورت از اداره پلیس صورت می گیرد. درخواست پاسپورت از اداره پلیس صورت می گیرد. درخواست پاسپورت را می توان به مرکز ارائه خدمات مربوط به صدور مجوز ها در هر کدام از اداره های پلیس، تحویل داد.

ج) کارتهای شناسایی

صدور کارت شناسایی توسط پلیس صورت میگیرد. کارتهای شناسایی از اداره پلیس درخواست میشوند. درخواست کارت شناسایی را می توان به مرکز ارائه خدمات مربوط به صدور مجوزها در هر کدام از اداره های پلیس، تحویل داد.

د) کارت شناسایی افراد خارجی

پلیس می تواند برای افراد خارجی که دارای شرایط زیر هستند، کارت شناسایی صادر کند:

1. دارای سکونت ثابت در فنلاند می باشند

2. نام آنها در اطلاعات ثبت احوال، ثبت شده است

3. هویت خود را می توانند به خوبی اثبات کنند

کارت شناسایی افراد خارجی را می توان در فنلاند بعنوان مدرک شناسایی پذیرفت ولی نمی توان از آن برای مسافرت به خارج از کشور بعنوان گذرنامه استفاده کرد.

منبع

تماس با پلیس

برای گرفتن مشورت با پلیس می توانید با تلفن 0296419800 از ساعت 8 تا 16.15 تماس بگیرید با این حال تلفن گزارش های اورژانسی 112 می باشد

لینک ها و سایت ها

برای انجام یا گرفتن بسیاری از خدمات از اداره پلیس ابتدا باید با آی دی یا مشخصات هویتی خود وارد شوید

نام نویسنده : admin
نظرات : 0
تاریخ انتشار :

15.05.2020