مطالب پیشنهادی

 • اداره سوسیال

  هر شهرستانی دارای اداره تأمین اجتماعی یا اداره سوسیال (sosiaalipalvelutoimisto) می باشد. اداره های تأمین اجتماعی در مورد موضوعات زیر به ساکنین خود خدمات ارائه می دهند:

  ارائه خدمات به سالمندان

  ارائه خدمات به معلولین

  -حفاظت از اطفال

  ارائه کمک جهت مراقبت از بستگان نزدیک

  کمک و مراقبت از معتادین

  ارائه راهنمایی به بدهکاران

  نام اداره تأمین اجتماعی در شهرستان های متفاوت فرق می کند. نام آن در زبان فنلاندی می تواند این اسامی باشد: sosiaalipalvelutoimisto, sosiaalitoimisto, sosiaaliasema.

  منبع

  در سایت هر شهر می توان اطلاعات در رابطه با اداره سوسیال را پیدا کرد. اداره سوسیال معمولا خدماتی برای قشر ضعیف جامعه ارائه می دهد و به نحوی در کنار کلا تامین های اجتماعی و پشتیبانی مالی را بر عهده دارد. به طور مثال رسیدگی به معتادان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و معلولان و یا افراد پیر و نیازمند بیشتر بر عهده اداره سوسیال است.

  لینک ها و سایت ها

  نام نویسنده : admin
  نظرات : 0
  تاریخ انتشار :

  15.05.2020