مطالب پیشنهادی

اداره کلا

اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) به امور بازنشستگی ملی، کمک هزینه فرزندان، تامینات بیکاری، کمک هزینه بیماری، کمک هزینه والدین، کمک هزینه امرار معاش و کمک هزینه توانبخشی، رسیدگی می کند. این اداره به هزینه های درمان بیماریها در بخش خصوصی نیز رسیدگی می کند.

افراد تحت پوشش کلا

قاعده کلی این است که اگر شما بطور ثابت در فنلاند سکونت داشته باشید، می توانید مزایای کلا را دریافت نمائید. مفهوم سکونت ثابت در قانون تعریف شده است.

سکونت ثابت در فنلاند

هنگامی که تصمیم گرفته شده است که شما در فنلاند سکونت ثابت دارید، تا وقتی که:

الف) شما در این کشور دارای مسکن و خانه بوده ودر درجه اول در فنلاند اقامت دارید،

ب) یا شما برای سکونت ثابت دارای دلیل دیگری از جمله روابط خانوادگی یا کار می باشید شما را شخص ساکن ثابت فنلاند بحساب می آورند.

افراد مهاجر تحت پوشش کلا

موضوعی که بر روی پوشش کلا تاثیر می گذارد این است که آیا مهاجرت شما به فنلاند:

الف) از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) و یا کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا (ETA) و یا از سوئیس ؛ و یا از کشور دیگری که با فنلاند دارای پیمان تامین اجتماعی است، می باشد ؛ یا از کشوری دیگر. کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا عبارتند از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بعلاوه نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین.

ب) آیا مهاجرت شما به فنلاند بعنوان مثال:

1.بعنوان کارمند و کارگر و یا بعنوان تاجر

2. بعنوان دانشجو

3. بعنوان عضو خانواده

4. بعنوان کارمند اعزام شده، می باشد.

تصمیم گیری برای حق پوشش کلا

در صورتی که تحت پوشش بیمه‌ درمانی فنلاند باشید، کارت کلا دریافت خواهید کرد.

اساس پرداخت مزایای اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) برمبنای قانون می باشد. هنگام درخواست مزایا، کلا بررسی می کند که آیا شما حق دریافت مزایای کلا را دارید یا خیر. سکونت ثابت و کار کردن در فنلاند بر روی این موضوع تأثیر می گذارند. زمانیکه اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) درباره پرداخت کمک هزینه ای تصمیم می گیرد، تمام شرایط فرد متقاضی بصورت مستقل و جداگانه، مورد بررسی قرار می گیرد.

شرایط زندگی متقاضیان و نیاز آنها به کمک ها، در اغلب موارد بسیار متفاوت است. بهمین دلیل مقدار و مبنای پذیرفتن این کمکها نیز با هم فرق می کنند. همواره شرایط خود را جداگانه روشن و بررسی کنید.

در فنلاند، ترتیب دادن خدمات بهداشت و درمان عمومی و خدمات اجتماعی بر عهده‌ی کُمون‌ها (کونتاها) است.

اگر بصورت موقت به فنلاند مهاجرت کنید، معمولاً حق دریافت مزایای کلا را ندارید. از تاریخ 1/4/2019 به بعد، دانشجویانی که از کشوری که عضو کشورهای اتحادیه اروپا (EU) و یا کشورهای حوزه اقتصادی اروپا (ETA) نیست آمده اند، ممکن است حق استفاده از برخی مزایای کلا از جمله مزایای بیمه درمانی را داشته باشند.

نکته: با این حال در صورتی که شروع به کار در کشوری دیگر بکنید و یا برای مدت بیشتر از شش ماه به خارج از کشور بروید، حق برخورداری شما از مزایای کلا ممکن است به پایان برسد. اطلاعات بیشتر درباره چنین شرایطی را می توانید از اداره بیمه بازنشستگی ملی دریافت کنید.

کمک هزینه هایی نیز وجود دارند که در صورتی که شما در فنلاند سکونت ثابت ندارید و یا قبلاً نداشته اید، نمی توانید از آنها برخوردار باشید. مثلاً والدین فقط در صورتی می توانند پول روزانه والدین دریافت نمایند که حداقل 180 روز پیش از موعد مقرر تولد فرزندشان در فنلاند سکونت داشته باشند. اگر از یکی از کشورهای اتحادیه اروپا می آیید، می توانید در بعضی از شرایط از دوره های بیمه ای که برای شما در کشور دیگرعضو اتحادیه اروپا جمع شده اند، به نفع خود استفاده کنید. اطلاعات بیشتر را از مرکز امور بین المللی کلا سؤال کنید:

کاربرای حق پوشش کلا

در مواقعی که برای کار به فنلاند مهاجرت می کنید، حتی اگر قرارداد کاریتان کوتاه باشد نیز حق دریافت مزایای کلا را در زمان انجام کارتان خواهید داشت.

در صورتی که حقوق شما حداقل 723.69یورو در ماه باشد، حق دریافت مزایای متعددی از کلا را خواهید داشت. این که چند ساعت در هفته کار می کنید و یا طول قرارداد کاریتان چقدر است، تأثیری روی موضوع ندارد.

کمک هزینه های کلا

اداره بیمه بازنشستگی ملی یا کلا به افراد در شرایط مختلف زندگی، کمک های مالی پرداخت می کند. معمولاً زمانی می توان کمک هزینه های اداره کلا را دریافت کرد که بقیه درآمدها کم باشند. اداره سوسیال شهر هم برای کسانی که نیاز به کمک هزینه های خاص دارند کمک هایی را ارائه می دهد

منبع


لینک ها و سایت ها

توصیه: اگر در فنلاند با هر عنوانی چه دانشجو و چه پناهنده و چه کار دارای اجازه اقامت هستید با استفاده از حساب بانکی خود در کلا پرونده ای باز کنید.

نام نویسنده : admin
نظرات : 0
تاریخ انتشار :

15.05.2020