مطالب پیشنهادی

 • نماینده امور برابری

  نماینده امور برابری مسئول اداری مستقلی است و وابسته به هیچ مرجعی نمی باشد. وظیفه شخص نماینده امور برابری، پیشبرد برابری و ممانعت از تبعیض است.

  در صورتی که کسی احساس یا مشاهده کند که بر اساس قومیت، زبان، تابعیت، مذهب، عقیده، نظر، فعالیت سیاسی، فعالیت اتحادیه صنفی، روابط خانوادگی، سن، گرایش جنسی، وضعیت پزشکی، نقص عضو یا دیگر دلیل شخصی، مورد تبعیض قرار گرفته است، می تواند به نماینده امور برابری مراجعه نماید.

  بهبود و پیشبرد شرایط، حقوق و موقعیت گروه هایی نظیر اشخاص تابع کشورهای بیگانه، که در معرض و خطر تبعیض قرار دارند نیز از وظایف نماینده امور برابری می باشد. علاوه بر این، وظیفه ویژه نماینده امور برابری، نظارت بر اخراج توابع کشورهای بیگانه از کشور و فعالیت به عنوان گزارشگر تجارت انسان می باشد.

  درخواست کمک از نماینده امور برابری

  نماینده امور برابری، راهنمایی و مشاورت ارائه می دهد، در روشن نمودن تبعیض احتمالی کمک می کند و در صورت نیاز برای تضمین امنیت حقوقی قربانی تبعیض، اقدام مورد نیاز را انجام می دهد. برای روشن نمودن تبعیض احتمالی، نماینده امور برابری می تواند از طرف مقابل توضیح بخواهد و از همه طرفین موضوع اطلاعات بیشتر در مورد موضوع تقاضا نماید. کارمندانی که در دفتر نماینده امور برابری کار می کنند در مورد موضوعاتی از قبیل مسائل حساس مربوط به زندگی خصوصی اشخاص، وظیفه رازداری دارند.

  نماینده امور برابری نمی تواند مسئولین اداری دیگر را وادار به انجام کار خاصی و یا گرفتن تصمیم مشخصی نماید. علاوه بر این، نماینده امور برابری نمی تواند تصمیم گرفته شده توسط مسئولین اداری دیگر را تغییر دهد و در این موارد باید در وحله اول از شیوه اعتراض و درخواست تغییر در تصمیم مربوطه استفاده نمود.

  کمک حقوقی که نماینده امور برابری می تواند بکند، عمدتاً مشاوره است. نماینده امور برابری می تواند در موراد استثنایی به ارباب رجوعی که مورد تبعیض قرار گرفته است، در دادگاه کمک نماید و یا یکی از کارمندان دفتر را برای کمک در دادگاه تعیین نماید. لازمه انجام چنین اقدامی این است که موضوع مورد بحث از نظر پیشگیری تبعیض در جامعه اهمیت گسترده و  زیادی داشته باشد.

  شکایت کردن

  آیا شما مورد تبعیض قرار گرفته اید؟ با نماینده امور برابری با استفاده از پست الکترونیکی، تماس تلفنی با بخش کشیک، و یا ارسال نامه تماس بگیرید. برای ملاقات شخصی باید همیشه از پیش وقت رزرو نمود. خدمات این اداره رایگان هستند. 

  چنانچه موضوع مورد بحث در دست بررسی مسئول اداری دیگری باشد، ما عمدتاً به صورت همزمان موضوع را مورد بررسی قرار نمی دهیم. بنابر این در صورتی که موضوع شما همزمان در جای دیگری در جریان و در دست بررسی است، این مسئله را به ما اطلاع دهید.

  شکایت کتبی غیر رسمی (پست الکترونیکی، نامه)

  می توانید یا با استفاده از پست الکترونیکی و یا از طریق نامه، شکایت غیر رسمی خود را برای ما ارسال کنید. زبان های مورد استفاده در اداره ما زبان فنلاندی، سوئدی و انگلیسی هستند. می توانید با استفاده از زبان مادری خود نیز شکایت کتبی را بنویسید. لطفاً سعی کنید طول شکایتتان بیش از دو صفحه نباشد.

  هنگامی که شکایت خود را می نویسید، به این پرسش ها پاسخ دهید:

  1. به چه دلیلی فکر می کنید که دقیقاً به خاطر ویژگی شخصی تان مورد چنین رفتار و برخوردی قرار گرفته اید؟

  2. چه اتفاقی افتاده است و به نظر شما چه کسی با شما رفتار و برخورد اشتباه داشته است؟

  3. این موضوع در کجا و  چه زمانی اتفاق افتاد؟

  4. آیا در مورد موضوع اتفاق افتاده اطلاعات کتبی بیشتری وجود دارد؟ آیا شخص دیگری همراه شما بود که شاهد موضوع اتفاق افتاده بوده باشد؟

  5. آیا موضوع را برای بررسی به مرجع دیگری نیز برده اید؟

  الف. چه مرجعی موضوع شما را بررسی می کند یا بررسی کرده است؟ (مثلاً وکیل حقوقی مجلس، پلیس، دادگاه اداری)

  می توان مهمترین اسناد مربوط به موضوع را پیوست شکایت نمود.

  شکایت خود را با استفاده از پست الکترونیکی به آدرس yvv@oikeus.fi بفرستید.

  و یا از طریق پست به آدرس زیر ارسال نمایید:  

  Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
  PL 24
  00023 VALTIONEUVOSTO

  تلفن کشیک خدمات اربابین رجوع

  تلفن کشیک اداره نماینده امور برابری در روزهای اداری بین ساعت 12-10 فعال است. در این ساعات می توانید راهنمائی سریع در مورد موضوع تان دریافت نمایید.

  تلفن کشیک به زبان های فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی به شما خدمات می دهد. هزینه این تلفن مبلغ معمولی مطابق با قرارداد خط تلفن شما با شرکت تلفن خودتان می باشد، بابت خدمات تلفن ها، مبلغ جداگانه ای دریافت نمی گردد. در صورت تمایل شما، ما می توانیم با شما تماس بگیریم. 

  منبع


  لینک ها و سایت ها

  آبا مورد تبعیض قرار گرفته اید و یا شاهد اعمال تبعیض بوده اید؟ (اینجا تماس بگیرید و گزارش دهید) امکان چت آنلاین هم برای شما وجود دارد.موارد تبعیض جنسیتی را هم می توانید گزارش کنید.

  نام نویسنده : admin
  نظرات : 0
  تاریخ انتشار :

  15.05.2020