مطالب پیشنهادی

 • جویای کار

  ثبت نام به عنوان جویای کار

  از طریق خدمات اینترنتی اداره کار (TE‑toimisto) بعنوان متقاضی کار ثبت نام نمائید.

  می توانید در صورت داشتن شرایط زیر، در اداره کار ثبت نام کنید:

  الف) دارای نوعی از اجازه اقامت که به شما حق انجام کار در فنلاند را میدهد، می باشید. باید در مورد حق انجام کار به نوع ویزای خود توجه داشته باشید و این اظلاعات را باید از اداره مهاجرت کسب کنید.

  ب) دراجازه اقامت شما محدودیتی در باره اینکه برای چه کارفرمایانی حق انجام کار را دارید، ذکر نشده است.

  یا با استفاده از نام کاربر و رمز عبور خدمات اینترنتی بانک و یا با استفاده از کارت شناسایی الکترونیکی در این خدمات اینترنتی وارد شوید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، کارمند اداره کار به شما تلفن می کند. در صورتی که جداگانه از شما خواسته نشود، نیازی به مراجعه به اداره کار و یا تلفن کردن به آنجا وجود ندارد .

  ( لینک ثبت نام جویای کار)

  برای ثبت جویای کار به موارد زیر توجه کنید (اینجا)

  زمان مراجعه به اداره کار و شیوه های کسب معیشت، بایستی موارد زیر را بهمراه داشته باشید:

  – کلیه مدارک کار و تحصیلی

  – پاسپورتی که اجازه اقامت شما در آن ثبت شده باشد

  اداره کار، اطلاعات ارائه داده شده توسط شما را بررسی می نماید. برای دریافت کمک هزینه بیکاری بایستی واجد شرایط لازم بود و اداره کار مشخص می کند که آیا شما طبق سیاستهای این اداره، واجد شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بیکاری می باشید یا خیر. سپس اداره کار گزارش خود را در این باره برای مراجع پرداخت کننده یعنی صندوق بیکاری و اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela)، ارسال می نماید.

  درباره موضوعات مربوط به کمک هزینه بیکاری می توانید از اداره کار خود سؤال نمایید. می توانید با مشاور تأمینات بیکاری نیز تماس بگیرید:

  شماره تماس به زبان فنلاندی: 0295 020 701

  شماره تماس به زبان سوئدی: 0295 020 711

  شماره تماس به زبان انگلیسی: 0295 030 713

  شماره تماس به زبان روسی: 0295 020 715

  منبع


  لینک ها و سایت ها

  نام نویسنده : admin
  نظرات : 0
  تاریخ انتشار :

  15.05.2020