مطالب پیشنهادی

 • اقامت در فنلاند

  اجازه اقامت (Residence Permit)

  چنانچه در حال حاضر در فنلاند هستید بطور مسلم به نوع اقامت یا اجازه اقامت (residence permit) خود آگاه هستید. شما احتمالا دارای یکی از شرایط زیر هستید:

  الف) با اجازه اقامت دانشجویی یا ویزای نوع B هستید

  ب) اقامت از طریق کار یا ویزای نوع A دارید.

  ج) اقامت از طریق پناهندگی دارید. که هنوز وضعیت مشروط دارید.

  د) اقامت دائم یا پرمننت ، اجازه اقامت P دارید

  ه) اگر به واسطه وابستگی خانوادگی آمده اید ویزای شما از نوع ویزای همسرتان خواهد بود.

  نکنه : داشتن فرزند از همسر فنلاندی موجب اقامت دائم شما نیست و فقط تا زمانی که ازدواج شما معتبر است اجازه اقامت شما اعتبار دارد.

  تابعیت در فنلاند

  کشور فنلاند داشتن چند تابعیت را می پذیرد یعنی شما می توانید علاوه بر تابعیت فنلاند، تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشید.

  البته تمام کشورها داشتن چند تابعیت را مجاز نمی دانند. قبل از اینکه تابعیت کشور فنلاند را درخواست کنید، بهتر است که برای خود روشن و مشخص کنید که آیا داشتن تابعیت چند کشور در کشوری که تبعه آن می باشید، مجاز است. اگر کشور مورد نظر، داشتن چند تابعیت را مجاز نکرده است، در این صورت ممکن است که پس از دریافت تابعیت فنلاند، تابعیت آن کشور را از دست دهید.

  البته در مورد تابعیت ایرانی توجه داشته باشید که ایران تابعیت کشور دیگر را قبول ندارد.

  تابعیت چندگانه ممکن است که فواید و همچنین مضراتی را داشته باشد. مثلا بهتر است که در این باره اطمینان حاصل کنید که آیا مجبور به انجام خدمت سربازی در چند کشور هستید و یا داشتن پایان نامه خدمت سربازی یک کشور کافی است. داشتن تابعیت چندگانه می تواند در مواردی چون مهاجرت از کشوری به کشور دیگر و یا در امر کاریابی فایده داشته باشد.

  درخواست تابعیت فنلاند

  لازمه دریافت تابعیت فنلاند توسط درخواست آن، این است که

  – بتوانید به صورت قایل اعتمادی هویت خود را روشن کنید.

  – حداقل 18 سال داشته و یا دارای ازدواج رسمی باشید

  – طول مدت زمان سکونت شما در فنلاند به حد مورد نیاز رسیده باشد، طول این مدت زمان بستگی به شرایط شما داشته و بطور معمول حداقل 4 الی 7 سال است.

  – مرتکب هیچ جرمی نشده باشید.

  – سابقه عدم پرداخت مواردی چون مالیات، قبضهای جریمه، نفقه یا قبضهای بیمارستان را نداشته باشید.

  می توانید روشن کنید که چگونه مخارج زندگی خود را در فنلاند تامین می کنید.

  – زبانهای فنلاندی یا سوئدی یا زبان اشاره فنلاندی یا سوئدی فنلاندی را حداقل، در حد رضایت بخشی بلد باشید.

  درخواست تابعیت خود را می توانید از طریق اینترنت و به کمک سرور Enter Finland -palvelu انجام دهید. فرم درخواست را از طریق این سرورتکمیل کرده و مدارک لازم را ضمیمه آن کنید. حداقل مدارکی که برای انجام این درخواست نیاز دارید عبارتند از:مدرک شناسایی دارای اعتبار

  مدرکی که نشانگر وضعیت مهارت زبانی شما باشد

  – مدارکی که نشانگر وضعیت امرار معاش شما هستند.

  – در عین حال هزینه های مربوط به رسیدگی به درخواست را نیز بپردازید.

  تا سه ماه بعد از تکمیل درخواست خود از طریق این سرور مهلت دارید که با معرفی خود به درخواست مذکور اعتبار دهید. با اداره مهاجرین از طریق وب سایت این اداره جهت مراجعه حضوری وقت بگیرید. هنگام مراجعه به این اداره مدارک شناسایی خود و نسخه اصلی مدارک پیوست درخواست را بهمراه داشته باشید.

  اگر برای فرزند خود نیز درخواست تابعیت می نمایید، در این صورت فرزند خود را نیز همراه خود به این اداره ببرید.

  بعد از تکمیل درخواست بخاطر داشته باشید که حساب کاربری خود را از طریق سرور Enter Finland -palvelu پیگیری کنید. چنانکه اداره مهاجرین مدارک و توضیحات بیشتری از شما بخواهد، در باره آن دراین سرور برای شما پیغام می آید. اگر مدارک درخواست شده را بموقع ارسال نکنید، ممکن است که به درخواست شما جواب منفی داده شود. در صورتیکه درمورد درخواست شما تصمیم گیری شود، در باره آن به شما اطلاع داده می شود.

  اگرنمی توانید یا بلد نیستید که درخواست خود را بصورت الکترونیکی انجام دهید، می توانید تابعیت خود را با تکمیل برگه کاغذی مربوط به آن نیز درخواست کنید. برگه درخواست را از وب سایت اداره مهاجرت پرینت کنید و آن را تکمیل کنید. برگه درخواست تکمیل شده همراه با مدارک پیوست آن را شخصا به مرکز خدمات اداره مهاجرت ببرید.

  اطلاعات بیشتر درباره درخواست تابعیت و مسائل دیگر مربوط به آن را می توانید از سایتهای اینترنتی اداره کل امور مهاجرین دریافت کنید.

  منبع

  سایت ها و لینک ها

  نام نویسنده : admin
  نظرات : 0
  تاریخ انتشار :

  15.05.2020