مطالب پیشنهادی

 • تاسیس شرکت

  انواع شرکت

  وقتی که شرکت تأسیس می کنید، باید نوع شرکت و نام شرکت خود را انتخاب کنید و زمینه فعالیت شرکت را نیز تعیین نمایید. هنگامی که نوع شرکت را انتخاب می کنید از جمله به تعداد مؤسسین شرکت، سرمایه لازم، تقسیم مسئولیت و قدرت تصمییم گیری، سرمایه گذاری و مالیات توجه نمایید.

  انواع مختلف شرکت ها در فنلاند عبارتند از

  شرکت خصوصی (toiminimi)،

  شرکت شراکتی (avoin yhtiö)،

  شرکت با مسئولیت محدود (kommandiittiyhtiö)،

  شرکت سهامی (osakeyhtiö) و

  شرکت تعاونی (osuuskunta).

  تعیین ایده تاسیس شرکت

  ا شما به اندازه کافی دارای مهارت حرفه ای و تجربه هستید یا خیر. حائز اهمیت است که قوانین مربوط به حرفه و شغل خود را خوب بشناسید. همچنین داشتن شناخت کافی درباره سودآوری و شیوه های فروش نیز مهم می باشند.

  تهیه برنامه یا Business Plan

  مهمترین بخش برنامه ریزی فعالیت شغلی، برنامه ریزی مربوط به کار و پیشه خود شما می باشد. بدقت درباره شیوه فعالیت شغلی خود و فضا و امکانات و موقعیت قراگیری آن فکر کنید. به این فکر کنید که به چه وسایل تولید یا نیروی کاری احتیاج دارید. برای پیشبرد فروش قصد دارید از چه وسایل تبلیغاتی استفاده کنید؟ همچنین برای خود روشن نمایید که آیا نوع بیمه هایی که دارا میباشید، در برگیرنده تمامی ریسکهای شغلی می باشند.

  به این هم فکر کنید که چگونه به حسابداری رسیدگی می کنید و اقتصاد شرکت را برنامه ریزی می نمایید. قصد دارید چگونه این موضوع را دنبال و پیگیری کنید که برنامه هایتان چگونه متحقق می شوند؟ همه این موارد را در برنامه کسب و کار بنویسید.

  کمک برای تهیه و تنظیم برنامه کسب و کار

  راهنمایی های دقیق تر برای تنظیم برنامه کسب و کار را می توانید از مراکز مشاوره در امور مربوط به فعالیت های صنفی و تجاری، دریافت کنید. از سایتهای مربوط به این مراکز می توانید راهنمایی هایی را درباره فعالیت های صنفی و تجاری ، به زبانهای فنلاندی و انگلیسی دانلود و ذخیره کنید. همچنین از این سایتها می توانید نمونه هایی از برگه های برنامه ریزی فعالیت شغلی و اسناد دیگری از این قبیل را دریافت نمایید.

  مشاوره رایگان

  در فنلاند، همه افراد از امکان دریافت مشاورات رایگان در مورد امور مربوط به فعالیت های صنفی و تجاری برخوردار می باشند. از جمله مراکز ارائه دهنده مشاورات و اطلاعات در این باره، عبارتند از:

  – مراکز مشاوره در مورد امور مربوط به تاسیس شرکت (Uusyrityskeskukset)

  – مراکز حفاظت از محیط زیست ((Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)

  – اداره جات کار و امور کسب معیشت ((Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot)

  – از مرکزی به نام (Yritys-Suomi) (از طریق اینترنت و یا تلفنی)

  حمایت های مالی

  سرمایه گذاری شرکت می تواند بخشاً هدیه یا وام نیز باشد. هنگامی که به دنبال سرمایه گذاری هستید، باید برنامه کسب و کار مناسب و کامل داشته باشید.

  کمک هزینه شروع startiraha

  زمانیکه فعالیتهای صنفی و تجاری را آغاز می کنید، می توانید کمک مالی مخصوص حمایت از شروع کسب و کار (starttiraha) دریافت کنید که این کمک مالی به امرار معاش شما در اوایل فعالیت کاری شما کمک نماید. کمک مالی مخصوص حمایت از شروع کسب و کار را از آن اداره کار و امور کسب معیشت تقاضا کنید که ارباب رجوع آن هستید. این پول را حداکثر برای مدت 12 ماه می توانید دریافت کنید.

  هنگامی که کمک مالی مذکور را درخواست می کنید، اداره کارو امور کسب معیشت مشخص می کند که آیا فعالیت صنفی و تجاری مورد نظر فعالیتی مناسب برای شما می باشد.

  در شرایط زیر می توانید کمک مالی مخصوص حمایت از شروع کسب و کار را دریافت کرد:

  – فرد بیکار متقاضی کار می باشید

  – بیکار نیستید ولی بعنوان مثال از حقوق بگیری یا تحصیل و یا انجام کارهای خانگی بطور کامل رو به فعالیت صنفی و تجاری می آورید

  – فعالیت صنفی و تجاری کار فرعی شماست، ولی می خواهید آن را توسعه داده و کار اصلی تان کنید.

  – فعالیت صنفی و تجاری که در نظر دارید، کار اصلی شما باشد

  – داشتن آگاهی، مهارت و امکانات کافی برای فعالیت صنفی و تجاری که در نظر دارید

  -اداره کار و امور کسب معیشت به صرفه بودن فعالیت صنفی و تجاری شما را ارزیابی می کند

  – دریافت کمک مالی برای انجام فعالیت صنفی و تجاری مورد نظر، ضروری می باشد

  – فعالیت صنفی و تجاری، بعد از پذیرفته شدن کمک مالی مذکورآغاز می شود

  – اگر می خواهید کمک مالی مخصوص حمایت از شروع کار را درخواست کنید حتی الامکان زود با اداره کار تماس بگیرید.

  همچنین برای شخصی که تازه فعالیت صنفی و تجاری را آغاز نموده است، کمک هزینه های دیگری نیز وجود دارد. Yritys-Suomi به شما در مورد گزینه های مختلف برای سرمایه گذاری اطلاعات می دهد.

  وام ها

  بانک ها وFinnvera به افراد کاسب و تاجر که شرکت تأسیس می کنند، وام می دهند. Finnvera یک شرکت سرمایه گذاری است که تحت مالکیت دولت فنلاند است. این شرکت به شرکت های جدید و شرکت هایی که در حال فعالیت هستند وام می دهد. در صورتی که شرکت شما پیش شرط های لازم برای فعالیت با صرفه را داشته باشد، ولی آنقدر پول یا وثیقه نداشته باشید که بتوانید از بانک وام بگیرید، سؤال کنید که آیا می توانید از Finnvera وام بگیرید و یا برای وام تان ضمانت بگیرید.

  منبع


  لینک ها و سایت های تاسیس شرکت

  نام نویسنده : admin
  نظرات : 0
  تاریخ انتشار :

  15.05.2020