مطالب پیشنهادی

 • هزینه بیماری

  هزینه درمانگاههای عمومی

  خدمات درمانگاهها برای مراجعین نسبتا ارزانقیمت می باشند، زیرا بودجه لازم برای اینگونه خدمات از منابع مالیاتی تامین میشود.

  خدمات بهداشت عمومی در فنلاند رایگان نیست ، هرچند که این هزینه ها بسیار منطقی است. مراقبت های بهداشتی عمومی بر عهده شهرداری ها است و در درجه اول از طریق مالیات تأمین می شود. این هزینه با هزینه بیمار نیز تأمین می شود. حداکثر هزینه ای که شهرداری ها می توانند از آن بپردازند ، در قانون و دستورالعمل حق بیمه کارمندان خدمات اجتماعی و درمانی ذکر شده است.

  هزینه درمانگاه خصوصی

  هزینه خدمات درمانی خصوصی برای مراجعین به مقدار قابل توجهی بیشتر از هزینه خدمات درمانی عمومی می باشند. مراکز پزشکان مختلف خدمات گوناگونی را ارائه می دهند. تمامی افراد و حتی کسانی که دارای شهروندی فنلاند نمی باشند، نیز میتوانند از خدمات درمانی خصوصی استفاده کنند.

  اگر مربوط به دایره بیمه درمانی (sairausvakuutus) فنلاند باشید، در این صورت اداره بیمه بازنشستگی ملی، بخش اندکی از هزینه های درمان بیماری و دندانپزشکی شما را می پردازد. البته در بعضی از موارد حتی افرادی که مربوط به دایره بیمه درمانی فنلاند نمیشوند نیز حق دریافت جبران هزینه های درمانی را از اداره بیمه بازنشستگی ملی، دارند. جهت کسب اطلاعات بیشتر از اداره بیمه بازنشستگی ملی سئوال کنید.

  جبران هزینه های درمانی اداره بیمه بازنشستگی ملی می تواند در صورتحساب هزینه های درمانی، در نظر گرفته شده و از مبلغ صورتحساب کم شوند. مدرک کارت کلای خود را همراه داشته باشید. پس از پرداخت هزینه های درمانی خود نیز می توانید از اداره بیمه بازنشستگی ملی درخواست جبران هزینه های مورد نظر را بنمایید.

  دریافت کمک هزینه در زمان بیماری

  در صورت بیمار شدن و یا رخ دادن حادثه ای برای شما، این حق را دارید که به محل کار خود نروید. چنانکه مربوط به دایره بیمه درمانی (sairausvakuutus) می باشید، بعد از گذشت مدت زمان مشخصی که زمان انتظار (omavastuuaika) نامیده می شود، حق درخواست کمک هزینه بیماری را از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kelan sairauspäiväraha) خواهید داشت. زمان انتظار معمولاً شامل روزی که بیمار شده اید، باضافه 9 روز کاری و غیر تعطیل بعد از آن می باشد. چنانکه به مدتی بیشتر از یک ماه قبل از بیمار شدن استخدام شده باشید، در این صورت کارفرمای شما دستمزد و حقوق کامل را بازای دوره بیماری شما، به شما می پردازد. کمک هزینه بیماری حداکثر به ازای 300 روز پرداخت می شود. این کمک هزینه را می توان در طول 2 ماه بعد از تاریخ بیمار شدن، درخواست کرد.

  در شرایط زیر می توانید کمک هزینه بیماری را درخواست کنید:

  – مربوط به دایره بیمه درمانی (sairausvakuutus) فنلاند می شود،

  – 67-16 سال سن دارید

  – به دلیل داشتن بیماری دچار ناتوانی کاری می باشید

  – قبل از بیمار شدن، بمدت 3 ماه کارمند بوده، دارای فعالیت صنفی و تجاری بوده و یا مشغول به انجام تمرین کاری بوده اید و یا قبل از بیمار شدن، بمدت 3 ماه مشغول به تحصیل بصورت تمام وقت بوده اید، فرد بیکار متقاضی کار یعنی ارباب رجوع اداره کار و امور معیشت (työ- ja elinkeinotoimisto) بوده اید، در مرخصی که نیازی به استخدام کارمند جایگزین موقت ندارد
  (sapattivapaa) و یا مرخصی مشروط به استخدام کارمند جایگزین موقت (vuorotteluvapaa) بوده اید.

  نکته: پول روزانه بیماری مسری را کلا پرداخت می کند.

  اگر در طول مدتی که در مرخصی به سر می برید حقوق دریافت میکنید، کارفرمای شما کمک هزینه بیماری را درخواست میکند. در این صورت کمک هزینه بیماری شما به کارفرمای شما پرداخت می شود. اگر مدت زمانی طولانی را بیمار بوده اید و کارفرمای شما دیگر برای دورانی که در مرخصی به سر می برید به شما حقوق پرداخت نمی کند، می توانید در صورت قطع حقوقتان از اداره بیمه باز نشستگی ملی کمک هزینه بیماری را درخواست نمایید.

  مبلغ کمک هزینه بیماری

  مقدار و مبلغ کمک هزینه بیماری بستگی به درآمدهای شما دارد. مبلغ آن بر اساس درآمدهای کاری ثبت شده شما در اداره مالیات، محاسبه می شود. بعنوان مثال در زمان محاسبه مبلغ کمک هزینه بیماری، حق مالکیت معنوی (کپی رایت) و سهام شما از محل کار یا شرکت نادیده گرفته شده و درآمد بحساب نمی آیند.

  اگر در آمد کاری شما افزایش یافته است، می توانید کمک هزینه بیماری را بر اساس درآمد کاری 6 ماه آخر خود درخواست کنید. در چنین شرایطی باید فیش حقوق خود را ضمیمه درخواستنامه کنید. فیش حقوق را از کارفرمای خود درخواست کنید.

  درخواست کمک هزینه بیماری

  زمانیکه کمک هزینه بیماری را درخواست می کنید، موارد زیر را ضمیمه درخواستنامه کنید:

  گواهی پزشکی مربوط به عدم توانایی کاری شما

  فیش حقوق 6 ماه آخر کاری، البته در صورتیکه درآمد شما افزایش یافته باشد

  کمک هزینه بیماری نیمه تمام

  کمک هزینه بیماری نیمه تمام (osasairauspäiväraha) به افراد کارمند و یا افراد دارای فعالیت صنفی و تجاری دارای سنین 67-16 سال اختصاص دارد که دارای کار تمام وقت می باشند و مربوط به تامینات اجتماعی فنلاند می باشد. هدف از پرداخت کمک هزینه بیماری نیمه تمام این است که بتوانید حتی باوجود بیمار بودن، به سر کار خود بازگردید. درباره امکان درخواست کمک هزینه بیماری نیمه تمام ابتدا با پزشک درمانگاه کاری خود و با کارفرمای خود صحبت کنید. پزشک درمانگاه کاری شما ارزیابی می کند که آیا می توانید در طول دوران بیماری خود کارتان را بصورت پاره وقت ادامه دهید.

  زمانی که کمک هزینه بیماری نیمه تمام را درخواست می کنید، مدارک زیر را ضمیمه درخواستنامه خود نمایید:

  الف) گواهی پزشکی درباره عدم توانایی انجام کار شما

  ب) برگه درخواست کمک هزینه بیماری

  ج) کپی توافقنامه و قرارداد عقد شده با کارفرمای شما مبنی بر انجام کار پاره وقت بصورت موقتی. اوقات انجام کار و دستمزد و حقوق شما باید در این قرارداد قید شده باشد

  د) درصورت افزایش یافتن دستمزد و حقوق شما، فیش حقوق مربوط به شش ماه قبل از بیمار شدنتان

  ه) کمک هزینه بیماری نیمه تمام را باید در فاصله زمانی 2 ماه پس از آغاز کار نیمه وقت، درخواست کرد.

  منبع 1 منبع 2

  سایت ها و لینک های کمک هزینه بیماری

  نام نویسنده : admin
  نظرات : 0
  تاریخ انتشار :

  15.05.2020