مطالب پیشنهادی

 • مرخصی های خانوادگی

  وقتی در خانواده فرزندی بدنیا می آید، والدین از این حق برخوردارند که مرخصی خانوادگی گرفته و جهت مراقبت از فرزندشان در خانه بمانند.

  مرخصی برای فرزند آوری

  مرخصی خانوادگی عبارت است از:

  – مرخصی مادرانه، مرخصی پدرانه، مرخصی والدین، مرخصی جهت مراقبت از کودک در خانه

  نهایتا دو ماه قبل از آغاز مرخصی خانوادگی، مراتب را به کارفرمای خود اطلاع دهید.

  مرخصی های خانوادگی معمولا مرخصی بدون حقوق می باشند. البته این امر که آیا به ازای مرخصی خانوادگی حقوق دریافت می کنید یا خیر، بستگی به شرایط درج شده برگه قرارداد استخدام شما می باشد. درباره این موضوع می توانید از کارفرمای خود سوال کنید.

  مرخصی والدی خود را 2 ماه پیش از شروع آن به کارفرمایتان اطلاع دهید. در صورتی که مرخصی تان 12 روز اداری یا کمتر طول می کشد، یک ماه پیش از شروع آن به کارفرمایتان اطلاع دهید.پ

  الف) مرخصی مادرانه

  طول مدت مرخصی مادرانه 150 روز اداری است. انجام کار در طول مدت مرخصی مادرانه، چنانکه باعث به خطر افتادن امنیت مادر، جنین و کودک نشود، مجاز می باشد. البته کارمندان باردار اجازه انجام کار را در فاصله زمانی دو هفته مانده به فارغ شدن و نیز تا دو هفته پس از زایمان، ندارند.

  ب) مرخصی پدرانه

  مرخصی پدرانه، بخشی از مرخصی والدین است که اختصاص به پدر خانواده دارد. طول مدت این مرخصی معمولا 54 روز کاری است. مادر کودک نمی تواند از این ایام بعنوان مرخصی خود استفاده کند و انتقال این ایام مرخصی به مادر کودک غیر ممکن است.

  می توانید حداکثر 18 روز مرخصی پدرانه همزمان با دورانی که مادر کودک در مرخصی مادرانه و یا مرخصی والدین بسر می برد، داشته باشید. می توانید این ایام را حداکثر به چهار قسمت تقسیم کنید.

  36 روز بقیه را می توانید حداکثر به دو قسمت تقسیم کنید. در طول این ایام، هدف از این امر این است که پدر خانواده از کودک مراقبت کند.

  خود شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا تمامی ایام مرخصی پدرانه را استفاده می کنید و یا بخشی از آن را. از ایام مرخصی پدرانه می توان فقط برای مراقبت کودکی که کمتر از 2 سال سن دارد، استفاده کرد. وقتی که فرزند شما به سن 2 سالگی می رسد، حتی اگر بخشی از ایام مرخصی پدرانه شما باقی مانده باشد، نمی توانید از آن استفاده کنید.

  می‌توانید نحوه استفاده از ایام مرخصی پدرانه را با مادر طفل به‌گونه‌ای تنظیم کنید که هر دوره از مرخصی شما 1 الی 18 روز باشد و مرخصی خود را می‌توانید حداکثر به چهار دوره تقسیم کنید. دوره مرخصی پدرانه بعد از مرخصی والدین را می‌توانید حداکثر به دو دوره تقسیم کنید..

  پس از اتمام دوره مرخصی خانوادگی، کارکنان حق بازگشت به سر کار قبلی و یا کاری مشابه آن را در محل کار قبلی خود دارا میباشند. قرارداد کار زنان باردار را نباید فسخ کرد و نباید به دلیل بارداری آنها تبعیضی قائل شد.

  کارفرمایان و کارکنان در فنلاند اینگونه مرخصی های خانوادگی را می شناسند و استفاده از این مرخصیها عمومیت دارد.

  ج) مرخصی والدین

  پس از اتمام مرخصی مادرانه، پدر و یا مادر نوزاد می توانند با استفاده از مرخصی والدین در خانه مانده و از نوزاد خود مراقبت نمایند. طول مدت این نوع از مرخصی 158 روز است. هر دوی والدین نمی توانند بطور یکجا و همزمان این نوع مرخصی را داشته باشند. البته مرخصی والدین را می توان به نحوی تقسیم کرد که پدر و مادر کودک به نوبت خانه بوده و از کودک مراقبت کنند.

  د) مرخصی مراقبت از کودک خردسال در خانه

  پس از اتمام دوره مرخصی والدین، پدر یا مادر کودک می توانند جهت مراقبت از فرزند خود و تا زمانی که کودک به سن 3 سالگی می رسد، مرخصی بدون حقوق بگیرند.

  لازمه این امر این است که مادر یا پدر خانواده در طول یکسال گذشته حداقل بمدت 6 ماه در استخدام یک کارفرمای ثابت بوده باشند. در طول مدت مرخصی مراقبت از کودکان، اداره Kela کمک هزینه مخصوص مراقبت از کودکان در خانه را می پردازد.

  و) مرخصی مراقبت پاره وقت از کودک

  مرخصی مراقبت از کودک می تواند پاره وقت نیز باشد. کارفرما و کارمند در مورد مرخصی نیمه وقت نگهداری از کودک با هم توافق می کنند. در چنین شرایطی ایام کاری شما کوتاه تر بوده و به همان نسبت دستمزد و حقوق کمتری نیز دریافت می کنید. همچنین همسران هر دو می توانند مرخصی پاره وقت مذکور را دریافت نمایند مثلا به این صورت که یکی از آنها ساعات کاریش را از طرف صبح و دیگری از طرف بعدازظهر، کم میکند. می توانید تا زمانی که فرزند شما کلاس دوم دبستان را به پایان می رساند، در مرخصی پاره وقت بسر ببرید.

  می توانید از کلا (Kela) تقاضای کمک هزینه قابل انعطاف مراقبت از کودک زیر سه ساله کنید و نیز تقاضای کمک هزینه مراقبت نیمه وقت جهت مراقبت از کودکی که در کلاس اول یا دوم است، کنید، در صورتی که  شهروندی شما در فنلاند ثبت شده باشد. کمک هزینه قابل انعطاف مراقبت از کودک را نمی توان بابت مراقبت از کودکی گرفت که سه سالش تمام شده ولی هنوز مدرسه نمی رود.

  کمک هزینه فرزند

  اداره Kela در طول ایام مرخصی خانواده به آنها کمک هزینه های خانوادگی را که منظور کمک هزینه والدین و کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال درخانه می باشند، پرداخت می کند.

  پس از تولد کودک، معمولاً یکی از والدین تا مدتی در خانه از کودک مراقبت می کند. Kela بابت این مدت، انواع مختلفی از پول روزانه والدین (vanhempainpäiväraha) پرداخت می کند. پول روزانه والدین شامل موارد زیر می شود

  الف) پول مادری و پول مادری ویژه

  ب) پول والدین

  ج) پول پدری.

  علاوه بر این تا زمانی که کودک 17 سالش تمام شود، به مراقبت کننده او حق اولاد (lapsilisä) پرداخت می شود.

  Kela برای هر کودکی که در فنلاند زندگی می کند و تامینات اجتماعی فنلاند به او تعلق می گیرد، حق اولاد پرداخت می کند. حق اولاد تا زمانی که کودک 17 سالش تمام شود پرداخت می شود.

  می توانید از صفحات اینترنتی Kela یا با تکمیل کردن فرم کاغذی تقاضای حق اولاد نمائید. این خدمات اینترنتی به زبان های فنلاندی و سوئدی است. حق اولاد را می توانید همان موقع که تقاضای پول مادری می کنید، تقاضا نمائید. حق اولاد را به موقع تقاضا نمائید، حق اولاد حداکثر فقط بابت شش ماه زمان گذشته که پرداخت نشده است، پرداخت می گردد.

  مقدار حق اولاد بابت اولین کودک 100 یورو در ماه است. بابت هر کودک بعدی، مقدار حق اولاد کمی بیشتر است.

  والدی که با یک یا چند کودک خود به عنوان تک والد زندگی می کند، می توان حق اولاد افزایش یافته دریافت کند.

  حق اولاد هرماهه معمولاً به حساب بانکی مادر، پدر یا مراقبت کننده دیگر کودک واریز می شود.

  از پول حق اولاد مالیات پرداخت نمی شود.

  در صورتی که تامینات اجتماعی فنلاند به شما یا همسرتان تعلق بگیرد، در بعضی شرایط حق اولاد را می توان به خارج از کشور نیز پرداخت نمود. از صفحات اینترنتی Kela مطالعه کنید که مزایای خانواده در چه شرایطی به خارج از کشور پرداخت می شود.

  نحوه تقاضای پول های روزانه والدین

  در صورتی که تامینات اجتماعی فنلاند به شما تعلق می گیرد و در فنلاند یا یک کشور دیگر عضو اتحایه اروپا یا عضو محدوده اقتصادی اروپا (ETA) یا در کشور سوئیس حداقل به مدت 180 روز پیش از زمان محاسبه شده زایمان دارای بیمه بیماری بوده اید، می توانید تقاضای تقاضای پول های روزانه والدین نمائید.

  می توانید از صفحات اینترنتی Kela تقاضای تقاضای پول های روزانه والدین نمائید. با استفاده از مشخصات کاربری بانک اینترنتی و یا امضای همراه (mobiilivarmenne) ثبت ورود بکنید. این سایت شما را در تکمیل کردن فرم تقاضا راهنمائی می کند. در همین سایت می توانید وضعیت رسیدگی به تقاضایتان را هم مشاهده کنید. هنگامی که تقاضای شما مورد بررسی قرار گرفت، از این سایت می توانید ببینید که چه مبلغی به شما تعلق می گیرد و چه زمانی پرداخت می گردد. این خدمات به زبان های فنلاندی و سوئدی است.

  تقاضای پول های روزانه والدین را می توانید با تکمیل کردن فرم کاغذی و پست کردن آن و پیوست های لازم به هر کدام از دفاتر Kela نیز تقاضا نمائید. می توانید از مرکز مشاورت بهداشت کودکان در تکمیل کردن فرم کمک بگیرید.

  مقدار پول های روزانه والدین به این بستگی دارد که درآمد شما چقدر است. پول روزانه همیشه از حقوق کمتر است، معمولاً تقریباً 70% درآمد. اگر شما دارای درآمد دیگری نمی باشید، در اینصورت حداقل مقدار کمک هزینه والدین را دریافت می کنید. والد بیکار نیز حق دریافت پول های روزانه والدین را دارد.

  در صورتی که کارفرمای شما بابت دوره پول روزانه والدین به شما حقوق می دهد، Kela پول روزانه را به کارفرمایتان پرداخت می کند.

  از پول های روزانه والدین باید مالیات پرداخت نمود. بنابر این برای این موضوع نیاز به کارت مالیات (verokortti) دارید.

  خدمات بارداری

  علاوه بر درخواست مرخصی در دوران بارداری می توانید خدمات زیر را دریافت کنید.

  الف) بسته مادری

  اگر در فنلاند سکونت دارید ممکن است که حق دریافت کمک مادری (äitiysavustus) را نیز داشته باشید. کمک مادری بسته به انتخاب خود شما یا بسته مادری (äitiyspakkaus) است و یا مبلغی پول ثابت و بدون کسرمالیات. بسته مادری شامل لباس نوزاد و لوازم رسیدگی به نوزاد است. بیشتر مادران بسته مادری را انتخاب می کنند، چرا که ارزش پولی آن بیشتر است.

  شما در موارد زیر حق دریافت بسته مادری را دارید

  بارداری تقریباً پنج ماه طول کشیده است

  پیش از پایان چهارمین ماه بارداری برای معاینه پزشکی مراجعه نموده اید

  تامینات اجتماعی فنلاند به شما تعلق می گیرد.

  بسته مادری

  ب) پول مادری

  هنگامی که باردار هستید، Kela می تواند به شما پول مادری (äitiysraha) پرداخت نماید.

  مرخصی مادری مادرمعمولاً 30 روز پیش از زمان محاسبه شده زایمان آغاز می گردد. در این زمان مادر پول مادری دریافت می کند. این پول مجموعاً حدود 4 ماه پرداخت می گردد.

  در صورتی کهتامینات اجتماعی فنلاند به شما تعلق می گیرد و در فنلاند یا یک کشور دیگر عضو اتحایه اروپا یا عضو محدوده اقتصادی اروپا (ETA) یا در کشور سوئیس حداقل به مدت 180 روز پیش از زمان محاسبه شده زایمان دارای بیمه بیماری بوده اید، می توانید تقاضای پول مادری نمائید. Kela با همین شرایط به دانشجویان و بیکاران نیز پول مادری پرداخت می کند.

  1. تقاضای بسته مادری و پول مادری

  حداکثر دو ماه پیش از زمان محاسبه شده زایمان از Kela تقاضای بسته مادری و پول مادری نمائید.

  می توانید از صفحات اینترنتی Kela تقاضای بسته مادری و پول مادری نمائید. با استفاده از مشخصات کاربری بانک اینترنتی و یا امضای همراه (mobiilivarmenne) ثبت ورود بکنید. این سایت شما را در تکمیل کردن فرم تقاضا راهنمائی می کند. در همین سایت می توانید وضعیت رسیدگی به تقاضایتان را هم مشاهده کنید. هنگامی که تقاضای شما مورد بررسی قرار گرفت، از این سایت می توانید ببینید که چه مبلغی به شما تعلق می گیرد و چه زمانی پرداخت می گردد. این خدمات به زبان های فنلاندی و سوئدی است.

  بسته مادری و پول مادری را می توانید با تکمیل کردن فرم کاغذی و پست کردن آن و پیوست های لازم به هر کدام از دفاتر Kela نیز تقاضا نمائید. می توانید از مرکز مشاورت بهداشت کودکان در تکمیل کردن فرم کمک بگیرید.

  از پول روزانه والدین باید مالیات پرداخت نمود. بنابر این برای این موضوع نیاز به کارت مالیات (verokortti) دارید.

  2. پول مادری پیش از موعد

  اگر مادر بخواهد می تواند 50-31 روز پیش از زمان محاسبه شده زایمان مرخصی مادری خود را شروع کند. پول مادری از ابتدای مرخصی مادری مجموعاً به مدت 4 ماه پرداخت می گردد.

  3. پول مادری ویژه

  در صورتی که کار شما طوری است که شما در معرض اشعه، مواد شیمیائی یا بیماری های مسری هستید، می توانید بلافاصله پس از مشخص شده بارداری مرخصی خود را شروع کنید. بایت ایت مدت به شما پول مادری ویژه (erityisäitiysraha) پرداخت می گردد. به یاد داشته باشید که در عرض چهار ماه از زمان شروع مرخصی تان، پول مادری ویژه را از Kela تقاضا نمائید.

  پول مادری ویژه اصلاً به بیکاران تعلق نمی گیرد، و فقط در موارد خاصی به دانشجویان تعلق می گیرد.

  4. پول مادری پس از تولد کودک

  دوره پول مادری تقریباً سه ماه طول می کشد. این دوره معمولاً 30 روز اداری پیش از زمان محاسبه شده زایمان آغاز می شود.

  5. پول والدین

  هنگامی که دوره پول مادری پایان یافت، هر کدام از سرپرستان کودک می توانند مرخصی والدین بگیرند. در این هنگام یکی از والدین در خانه از کودک مراقبت نموده و پول والدین دریافت می کند. این پول والدین باید حداکثر یک ماه پیش از این که دوره پول مادری پایان یافته و دوره پول والدین آغاز گردد، از Kela تقاضا شود. دوره پول والدین تقریباً شش ماه طول می کشد. اگر خانواده دارای کودکان دوقلو شده باشد، دوره پول والدین 60 روز اداری بیشتر است.

  مادر باید 12-5 هفته پس از زایمان برای معاینه پزشکی مراجعه نماید و گواهی پزشکی را به Kela ارسال کند. در غیر این صورت پول روزانه والدین پرداخت نمی گردد.

  مرخصی والدین را می تواند هر کدام از سرپرستان کودک بگیرد. آنها می توانند نوبتی هم مرخصی بگیرند. والدین می توانند به صورت نیمه وقت هم کار کنند و هر دو از کودک به صورت نیمه وقت مراقبت نمایند. Kela بابت این مدت به هر دو بخشی از پول والدین را می پردازد.

  اگر یکی از والدین بخواهد پس از پایان دوره پول والدین در خانه مانده و از کودک مراقبت کند، او می تواند کمک هزینه مراقبت در خانه دریافت کند.

  ج) پول پدرانه

  پول پدرانه (Isyysraha) به پدرانی اختصاص دارد که از فرزند خود مراقبت می‌کنند. اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela)، پول پدرانه را در طول مدت مرخصی پدرانه پرداخت می‌کند. همچنین در شرایطی که به‌عنوان‌مثال فعالیت صنفی و تجاری دارید، بیکار می‌باشید و یا مشغول تحصیل هستید نیز می‌توانید پول پدرانه را درخواست کنید. دوره پرداخت پول پدرانه 54 روز کاری یعنی حدوداً نه هفته می‌باشد. این ایام را نمی‌توان جهت استفاده مادر طفل، انتقال داد.

  خود شما تصمیم می‌گیرید درباره اینکه آیا از کلیه ایام مرخصی پدرانه استفاده می‌کنید و یا از بخشی از آن. حتی اگر با مادر طفل یکجا زندگی نکنید نیز پول پدرانه به شما تعلق می‌گیرد.

  همزمان با دوره‌ای که مادر طفل در مرخصی مادرانه و یا مرخصی والدین بسر می‌برد، شما می‌توانید در مرخصی پدرانه باشید. در چنین شرایطی شما می‌توانید حداکثر 18 روز کاری مرخصی پدرانه داشته باشید. همچنین می‌توانید کلیه 54 روز مرخصی پدرانه را جداگانه و مثلاً پس از اتمام مرخصی والدین، استفاده کنید.

  می‌توانید نحوه استفاده از ایام مرخصی پدرانه را با مادر طفل به‌گونه‌ای تنظیم کنید که هر دوره از مرخصی شما 1 الی 18 روز باشد و مرخصی خود را می‌توانید حداکثر به چهار دوره تقسیم کنید. دوره مرخصی پدرانه بعد از مرخصی والدین را می‌توانید حداکثر به دو دوره تقسیم کنید.

  از ایام مرخصی پدرانه فقط می‌توانید جهت مراقبت از کودک دارای سن کمتر از 2 سال استفاده کنید. پس از رسیدن سن کودک به دو سالگی، دیگر نمی‌توانید از مرخصی پدرانه استفاده کنید حتی اگر ایام مرخصی شما هنوز باقی‌مانده باشد.

  پس از اتمام دوره مرخصی خانوادگی، کارکنان حق بازگشت به سر کار قبلی و یا کاری مشابه آن را در محل کار قبلی خود دارا میباشند. قرارداد کار زنان باردار را نباید فسخ کرد و نباید به دلیل بارداری آنها تبعیضی قائل شد.

  کارفرمایان و کارکنان در فنلاند اینگونه مرخصی های خانوادگی را می شناسند و استفاده از این مرخصیها عمومیت دارد.

  منبع


  لینک ها و سایت ها

  نام نویسنده : admin
  نظرات : 0
  تاریخ انتشار :

  15.05.2020