مطالب پیشنهادی

مالیات خودرو

تخمین مقدار مالیات خودرو

اداره امور مالیاتی تخمین هایی در مورد میزان مالیات خودرو یا ارزش مالیات بر وسایل نقلیه ارائه نمی دهد. تصمیم اداره امور مالیاتی در مورد مالیات اتومبیل شامل اطلاعات مورد نیاز مبلغ پرداختی شما می باشد.

خودتان می توانید تخمین بزنید:

با وارد کردن داده های مربوط به وسیله نقلیه موتوری که در اختیار دارید. با این روش می توانید تخمین خوبی از مالیات اتومبیل جمع آوری شده دریافت کنید.
با نگاهی به تصمیمات قبلی مسئولان در مورد مالیات ماشین. این روش تخمین تقریبی به شما می دهد.
وقتی تخمین را می زنید ، باید به یاد داشته باشید که مقادیر بازار با گذشت زمان تغییر می کنند و وسایل نقلیه همان مدل و مدل ممکن است در زمان های مختلف مالیات متفاوتی داشته باشند.

نحوه تخمین با ماشین حساب

قیمت درخواست پذیرفته شده وسایل نقلیه یکسان را که در حال حاضر برای فروش در فنلاند ارائه می شود ، پیدا کنید.
به صفحه حسابگر Laske veron märä (“مقدار مالیات”) حسابگر آنلاین بروید و میزان انتشار CO2 وسیله نقلیه خود و روش آزمایش انتشار را اضافه کنید.
ماشین حساب اکنون می تواند تخمینی به شما بدهد.
براساس داده های خاص در مورد وسیله نقلیه خود ، چقدر باید پرداخت کنید
قیمت درخواست پذیرفته شده وسایل نقلیه یکسان را که در حال حاضر برای فروش در فنلاند ارائه می شود ، پیدا کنید.
برای جستجوی نرخ ، جدول مالیات را باز کنید.
با جمع آوری مشخصات ، اکنون آماده انجام محاسبه زیر هستید:

ارزش بازار وسیله نقلیه ضربدر نرخ مالیات خودرو = مبلغی که باید پرداخت کنید (برآورد مالیات ماشین)

جستجوی اطلاعات قیمت

هنگام جستجوی اطلاعات قیمت ، می توانید از شناسه وسیله نقلیه تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی استفاده کنید یا از قسمت های زیر گزینه های مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر هیچ شماره شناسایی وسیله نقلیه وارد نشده باشد ، اطلاعات مشخص شده با ستاره (*) الزامی است. برای وسیله نقلیه استفاده شده ، تاریخ راه اندازی و مسافت پیموده شده همیشه الزامی است

سایت ها و لینک ها

نام نویسنده : admin
نظرات : 0
تاریخ انتشار :

15.05.2020