مطالب پیشنهادی

 • سلامت کارکنان

  اگر برای کار کردن به فنلاند آمده اید، ممکن است حق استفاده از خدمات بهداشت و درمان عمومی در فنلاند را داشته باشید. این امر به نوع و طول مدت قرارداد کاری شما و همچنین اینکه از چه کشوری به فنلاند آمده اید، بستگی دارد.

  کارفرمایان در فنلاند موظف به تامین مراقبتهای درمانی پیشگیری کننده برای کارکنان خود می باشند.

  افراد دارای فعالیت های صنفی و تجاری، می توانند در صورت تمایل برای خود خدمات درمانی کاری تدارک ببینند. البته این افراد در تدارک خدمات درمانی کاری برای شخص خودشان هیچ اجباری ندارند ولی برای پرسنل کاری زیر دست خود باید اینگونه خدمات را تدارک ببینند.

  مراقبت های درمانی کارکنان را میتوان در یکی از درمانگاههای محلی و یا از مرکز پزشکان خصوصی برنامه ریزی کرد.

  درمانگاه کارکنان

  کارفرمایان در فنلاند موظفند که هزینه مراقبتهای درمانی از پرسنل کاری خود را که در جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری می باشد، بپردازند. کار فرمایان می توانند برای کارکنان خود، خدمات پرستاری را نیز تدارک ببینند. در درمانگاه ویژه پرسنل کاری امکان دریافت خدمات پرستاری، پزشکی و روانپزشکی موجود می باشد. در اغلب مواقع فیزیوتراپیست نیز در این درمانگاه ها حضور دارد. خدمات پزشکی تخصصی معمولاً جزو خدمات درمانگاه پرسنل کاری نمی باشد. از کارفرمای خود درباره اینکه محل کار شما مربوط به کدام درمانگاه است، سئوال کنید.

  حق استفاده از خدمات درمانی درمانگاه پرسنل کاری شامل حال خانواده شخص کارمند نمی شود.

  هدف درمانگاه کارکنان بهبود سلامتی و توانایی انجام کار و پیشبرد همکاریها در محلهای کار میباشد.

  پرسنل درمانگاه کارکنان، موظف به محرمانه نگاه داشتن موضوعات مراجعین هستند. آنها درصورت عدم داشتن اجازه شما، درباره موضوعات شما به کارفرمایتان چیزی نخواهند گفت. البته درمانگاه کارکنان می تواند درباره توانایی انجام کار شما با در نظر گرفتن وضعیت سلامتی تان، به کارفرمای شما اطلاع دهد.

  اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) در صورت ضروری و مناسب بودن این خدمات درمانی، بخشی از مخارج مربوط به آن را برای کارفرمایان و صاحبان مشاغل آزاد جبران می نماید.

  منبع


  سایت ها و لینک ها

  نام نویسنده : admin
  نظرات : 0
  تاریخ انتشار :

  15.05.2020