زندگی در فنلاند

این سایت مرجع اطلاعات فارسی در مورد زندگی در فنلاند را عرضه می کند. امیدواریم بتوانیم با ارائه اطلاعات معتبر در مورد مسایل  روزمره زندگی و نیز در رابطه با مهاجرت و مشکلات مهاجران در فنلاند شما را یاری کنیم

<< چرا ما را دنبال کنید >>

آیا می خواهید در مورد فنلاند بدانید؟

آیا قصد تحصیل در فنلاند را دارید؟ یا در حال حاضر در فنلاند تحصیل می کنید؟

آیا قصد مهاجرت به فنلاند را دارید؟ یا در حال حاضر به عنوان مهاجر در فنلاند زندگی می کنید؟

آیا قصد گرفتن شهروندی فنلاند را دارید؟ یا در حال حاضر اقامت دائم یا شهروندی فنلاند را دارید؟

نام نویسنده : admin
نظرات : 0
برچسپ ها :
تاریخ انتشار :

15.05.2020