مطالب پیشنهادی

دریافت وام

معیارهای دریافت وام

مانند هر کشور توسعه یافته ، معیار اصلی دریافت وام ظرفیت شما برای بازپرداخت بدهی است. درآمد پایدار یک امتیاز عمده است ، اما در صورت خوب بودن شغل موقت لزوماً مانعی برای گرفتن وام نیست. معیارها شامل موارد زیر است:

درآمد
چقدر می خواهید وام بگیرید
وضعیت اقامت شما
اعتبار و تاریخ اعتبار شما
ضامن (ها) ، در صورت موجود بودن
برنامه های کاربردی


برای ترتیب مصاحبه مستقیماً با بانکها تماس بگیرید. در صورت تمایل می توانید در یک مصاحبه درخواست رسمی وام تهیه کنید.

توصیه ها

– تا آنجا که می توانید برای هر تعداد از بانکها استعلام کنید – تفاوت در نرخ ها ، حاشیه ها و هزینه ها می تواند قابل توجه باشد
– بانک ها متخصصانی دارند که مسائل مربوط به مالیات را نیز توضیح می دهند – آنها به شما می گویند که سازمان اسناد مالیاتی به چه اسنادی نیاز دارد
– اطمینان حاصل کنید که همه اسناد به انگلیسی ترجمه شده اند ، نه فقط آنهایی که بانک پیشنهاد می کند مناسب هستند

منبع

نام نویسنده : admin
نظرات : 0
تاریخ انتشار :

15.05.2020