مطالب پیشنهادی

سلامت دانشجویی

مراقبتهای درمانی دانشجویان

در صورتی که در دانشگاه یا مدرسه آموزش عالی تحصیل می کنید، در فنلاند حق استفاده از خدمات درمانی دانشجویی را دارید. برای کسب آگاهی بیشتر در این باره از آموزشگاه خود سئوال کنید. اطلاعات لازم درباره خدمات درمانی دانشجویی را از سایتهای اینترنتی بنیاد بهداشت و سلامتی دانشجویان تحت نام (YTHS) و وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی (Sosiaali- ja terveysministeriö)، می توانید دریافت کنید.

اگر از کشور دیگری غیر از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا (ETA) و کشور سوئیس برای تحصیل به فنلاند می آیید، معمولاً پیش از اینکه بتوانید اجازه اقامت فنلاند را دریافت کنید، باید از کشور خودتان بیمه‌ای که تمام مخارج درمانی شما را پوشش ‌دهد، تهیه کنید. اگر حداقل طول مدت تحصیل شما دو سال تخمین زده شده است، در این صورت معمولاً اقامت فنلاند را دریافت کرده و از خدمات درمانی دولتی برخوردار خواهید شد. در چنین شرایطی کافی است که نوع بیمه درمانی شما فقط مخارج دارویی شما را در بر گیرد. اگر اطمینان ندارید که دارای حق اقامت فنلاند هستید یا خیر، در باره این موضوع از اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس (Digi- ja väestötietovirasto) سئوال کنید.

بیمه دانشجویی

دانشجویان ایرانی که با ویزای دانشجویی به فنلاند می آیند نیاز دارند که سالانه بیمه دانشجویی داشته باشند که برای درخواست ویزا به همراه سایر مدارک باید ارائه کنند. معمولا بیمه های دانشجویی Swisscare بیمه های مورد پذیرش فنلاند است که می توانید به طور آنلاین خریداری کنید.

دانشجویان بورسیه یا دکتری معمولا نیاز به بیمه دانشجویی ندارند و تحت پوشش خدمات عمومی کلا هستند.

اطلاعات در مورد قیمت ها و محل های درمانی را بهتر است از سایت شهر خود جویا شوید. خدمات درمانی دانشجویان نیز در سطحی محدودتر وجود دارد که باید در سایت دانشگاه جویا شوید

سایت ها ولینک ها

نام نویسنده : admin
نظرات : 0
تاریخ انتشار :

15.05.2020