مطالب پیشنهادی

 • حقوق و وظایف شما در فنلاند

  فنلاند مانند هر کشور دیگری برای شهروندان حقوق و وظایفی را در نظر گرفته است که بر اساس قانون تعیین شده است:

  حقوق و وظایف افراد خارجی مقیم فنلاند

  حقوق یک مقیم خارجی در فنلاند

  -همه افراد از این حق برخوردارند که با آنها به طور برابر رفتار شود. 

  -با هیچکس نباید به دلیل مسایلی از قبیل جنسیت، سن، اعتقادات مذهبی و یا نقص عضو به گونه ای دیگر رفتار شود.

  -همه افراد از حق آزادی بیان و آزادی قلم برخوردارند.

  -مردم می توانند جلسات و مراسم راهپیمایی تشکیل داده و در آنها شرکت کنند. البته در باره مراسم راهپیمایی باید قبلا به پلیس اطلاع داده شود.

  -هیچکس را نباید به مرگ محکوم کرد و یا شکنجه داد.

  -همه افراد می توانند شهرستان محل سکونت خود را شخصاً انتخاب کرده و آزادانه در فنلاند رفت و آمد کنند.

  -همه افراد از حق خصوصی ماندن حریم خود برخوردارند. 

  -نامه دیگران را نباید خواند و مکالمات تلفنی دیگران را نباید گوش داد.

  -هر کسی میتواند شخصاً دین خود را انتخاب کند. اگر کسی بخواهد، لازم نیست که هیچکدام از ادیان را انتخاب کند.

  آن دسته از افراد خارجی که دارای سکونت ثابت در فنلاند بوده و به سن 18 سالگی رسیده اند، از حق شرکت در انتخابات شهری برخوردارند.

  افراد خارجی که از حق شرکت در انتخابات شهری برخوردارند، می توانند کاندیدای نمایندگی انتخابات شهری نیز شوند.

  وظایف یک مقیم خارجی در فنلاند

  – تمام افرادی که در فنلاند سکونت یا اقامت دارند، باید قوانین فنلاند را رعایت کنند.

  – آموزش اجباری (oppivelvollisuus) شامل حال افراد دارای محدوده سنی 7-17 ساله میشود بدین معنا که این افراد موظف به گذراندن مقطع تحصیلی ابتدایی (peruskoulu) می باشند.

  – در اغلب مواقع افرادی که در فنلاند شاغل می باشند، باید از حقوق خود به فنلاند مالیات پرداخت کنند.

  – تمام افرادی که بعنوان شاهد به دادگاه دعوت می شوند، موظف به ارائه شهادت می باشند.

  – والدین موظف به نگهداری از فرزندان خود می باشند.

  – در صورت بروز حادثه، همه افراد موظف به کمک رسانی می باشند

  حقوق و وظایف افراد دارای تابعیت فنلاند

  اگر شما تابعیت فنلاند را دریافت کرده اید (دارای پاسپورت فنلاندی هستید) علاوه بر موارد فوق، دارای حقوق و وظایفی می باشند که ممکن است شامل حال خارجیان ساکن فنلاند نشود.

  حقوق فرد دارای تابعیت فنلاند

  – حق دریافت پاسپورت فنلاندی

  – حق آمدن به فنلاند و مخالفت با تحویل داده شدن به کشوری دیگر

  – حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمان یا مجلس و حق شرکت در همه پرسی، در صورت داشتن 18 سال سن.

  – حق انتصاب به کاندیدای نمایندگی در انتخابات مجلس، در صورت داشتن 18 سال سن

  – امکان انتخاب شدن برای آن دسته از مشاغل دولتی که برای آنها به داشتن تابعیت فنلاندی نیاز می باشد

  – حقوق افراد تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از قبیل آزادی تردد و انجام کار در منطقه EU و حق رأی دادن و همچنین منصوب شدن به کاندیدای نمایندگی انتخابات اتحادیه اروپا

  وظایف فرد دارای تابعیت فنلاند

  – وظیفه شرکت در دفاع از کشور و یا کمک کردن در این رابطه، مردانی که دارای سن حداقل 18 سال می باشند مشمول به خدمت سربازی (asevelvollisuus) هستند.

  – وظیفه رعایت کردن قوانین فنلاند حتی در خارج از فنلاند. افراد تبعه فنلاند را می توان بخاطر جرایمی که در خارج از کشور مرتکب شده اند، در داخل فنلاند محاکمه کرد.

  منبع


  لینک ها و سایت ها

  نام نویسنده : admin
  نظرات : 0
  تاریخ انتشار :

  15.05.2020